Una vegada em van dir que per tenir una idea cal tenir una idea…, doncs això, que una idea sempre és conseqüència d’una altra i Espai Garum, tal com és ara el 2017, és la conseqüència d’una idea de 2006 que, al mateix temps, és conseqüència d’una situació concreta que va crear el caldo de cultiu adequat perquè hi hagués l’espurna.

Durant una dècada s’ha complert el pronòstic i cada idea ha generat noves idees sota el lema de que “qui veu art viu més”. Deu anys i cent exposicions que ens han donat l’oportunitat de veure que la creativitat no té límits.

Hem vist tot tipus de propostes artístiques: des de fotografia analògica, digital o fosforescent, fins disseny de moda amb vestits de paper; astrofotografia, escultures en ferro, fusta, pedra o canyes de bambú; cebes aèries que calia regar cada dos dies, i art cinètic xinès; pintura, il·lustració, gravat, ceràmica, disseny gràfic, graffiti, optic-art, seda devorada, i land-art; exposicions col·lectives de dos, tres o més artistes fins i tot, hem vist un cadàver exquisit i també urnes funeràries d’autor.

Moltes d’aquestes obres han estat creades pels artistes especialment per adaptar-se als 4m3 disponibles i aquest devessall d’imaginació ha fet que cada mes Espai Garum fos una sorpresa.

Espai Garum és cultura de base i de petit format. La cultura entesa com un moviment de baix a dalt, sense grans pressupostos però amb molta creativitat, un projecte que va sorgir a partir d’una idea de 2006, que va donar pas a una altra, i una altra, fins avui. Idees que generen noves idees.

Deu anys veient art i vivint més.

Una vez me dijeron que para tener una idea hay que tener una idea…, pues eso, que una idea siempre es consecuencia de otra y Espai Garum, tal como es ahora en 2017, es la consecuencia de una idea de 2006, que a su vez es consecuencia de una situación concreta que creó el caldo de cultivo adecuado para que hubiera el chispazo.

Durante una década se ha cumplido el pronóstico y cada idea ha generado nuevas ideas bajo el lema de que “quien ve arte vive más”. Diez años y cien exposiciones que nos han dado la oportunidad de ver que la creatividad no tiene límites.

Hemos visto todo tipo de propuestas artísticas: desde fotografía analógica, digital o fosforescente, hasta diseño de moda con vestidos de papel; astrofotografía, esculturas en hierro, madera, piedra o cañas de bambú; cebollas aéreas que había que regar cada dos días, y arte cinético chino; pintura, ilustración, grabado, cerámica, diseño gráfico, graffiti, optic-art, seda devorada, y land-art; exposiciones colectivas de dos, tres o más artistas incluso, hemos visto un cadaver exquisito y también urnas funerarias de autor.

Muchas de estas obras han sido creadas por los artistas especialmente para adaptarse a los 4m3 disponibles y ese derroche de imaginación ha hecho que cada mes Espai Garum fuera una sorpresa.

Espai Garum es cultura de base y de pequeño formato. La cultura entendida como un movimiento de abajo a arriba, sin grandes presupuestos pero con mucha creatividad, un proyecto que surgió a partir de una idea de 2006, que dió paso a otra, y a otra, hasta hoy. Ideas que generan nuevas ideas.

Diez años viendo arte y viviendo más.