Jaume Parera

Contranatura_49/64 és un diptic format per dues imatges extretes del projecte Contranatura. Aquest projecte preten crear un arxiu d’espais viscuts amb data de caducitat, un testimoni de l’extrema fragilitat del lloc present. A l’Espai Garum es presenten dos murs que parlen d’una realitat propera que estem patint després de la febre constructura. Una arquitectura dislocada, […]