Visites d’Obra

Visites d’Obra ‘art en directe’.

Si per alguna cosa és interessant assistir a les inauguracions d’Espai Garum és per la possibilitat de poder comentar directament amb l’autor el sentit de la seva obra, les tècniques, la seva vida i les seves raons estètiques.
A l’abril de 2009 vam iniciar una nova experiència que anomenem «Visites d’Obra». Una idea que ens permet visitar exposicions amb la presència de l’autor i fins i tot poder visitar els seus tallers, aquells llocs on es generen les seves obres. A Espai Garum pensem que és una ocasió única per aprofundir en els processos creatius d’uns artistes als quals habitualment només podem accedir a través dels seus catàlegs i / o del que han escrit d’ells crítics o galeristes.

Visita de Obra ‘Arte en directo’.

Si por algo es interesante asistir a las inauguraciones de Espai Garum es por la posibilidad de poder comentar directamente con el autor el sentido de su obra, las técnicas, su vida y sus razones estéticas.

En Abril de 2009 iniciamos una nueva experiencia que llamamos «Visitas de Obra». Una idea que nos permite visitar exposiciones con la presencia del autor e incluso poder visitar sus talleres, aquellos lugares donde se generan sus obras. En Espai Garum pensamos que es una ocasión única para profundizar en los procesos creativos de unos artistas a los que habitualmente sólo podemos acceder a través de sus catálogos y/o de lo que han escrito de ellos críticos o galeristas.

Visita de obra biennal 14 600

Visita Obra La meva Mitja11

Visita de Obra 05

Visita de Obra 07

Visita de Obra 10

Visita de Obra Basaltades

Visita dObra CarlesVives