Abellerol, s’alimenta bàsicament d’abelles ,es molt vistós i bonic, no es gaire amic dels apicultors o mes ben dit els apicultors no son gaire amics d ‘ell. Construeix els nius als marges cavant un forat a la terra de mes d’un metre de fons (segur que al lloc de la foto tenia el niu a prop), es gregari, ve a la primavera i marxa a la tardor. El seu cant aflautat es molt conegut pels pagesos ,que l’anomenen l’ocell de la pluja. Es comú de veure’l i fàcil d’identificar.
Texte: Lluís Gascón. Foto: Màrius Gómez