Durant el mes de maig de 2020, en plena pandèmia de Covid19, Màrius Gómez va iniciar el projecte «Retrats en la tercera fase» i, coincidint que al juliol de 2020 el govern espanyol va decretar la tercera fase de desconfinamiento, va iniciar les sessions de retrats que , des de l’1 a l’31 de juliol, va realitzar a 63 persones.
El resultat és una exposició i un llibre de 160 pàgines que mostra els 188 retrats realitzats durant aquest mes.
L’exposició i el llibre es presenten, coincidint amb el primer aniversari, el 29 de juliol de 2021 a Espai Garum de Lliçà d’Amunt.

Durante el mes de mayo de 2020, en plena pandemia de Covid19, Màrius Gómez inició el proyecto «Retratos en la tercera fase» y, coincidiendo que en julio de 2020 el gobierno español decretó la tercera fase de desconfinamiento, inició las sesiones de retratos que, desde el 1 al 31 de julio, realizó a 63 personas.
El resultado es una exposición y un libro de 160 páginas que muestra los 188 retratos realizados durante ese mes.
La exposición y el libro se presentan, coincidiendo con el primer aniversario, el 29 de julio de 2021 en Espai Garum de Lliçà d’Amunt.