Contranatura_49/64 és un diptic format per dues imatges extretes del projecte Contranatura. Aquest projecte preten crear un arxiu d’espais viscuts amb data de caducitat, un testimoni de l’extrema fragilitat del lloc present. A l’Espai Garum es presenten dos murs que parlen d’una realitat propera que estem patint després de la febre constructura. Una arquitectura dislocada, desactivada i desplaçada, la secció d’un formiguer deshabitat on es confonen les seves entrades i sortides, on els seus interiors i exteriors resten visibles esperant ser engolits per una naturalesa que vol recuperar el seu estat primigeni. La paradoxa de trobar en un mateix entorn una fàbrica amb portes domèstiques al costat d’una masia amb portes industrials.

Exposició fins el 9 de febrer de 2012
MÉS INFORMACIÓ Y FOTOGRAFIES:
Segueix-nos a facebook